Jak zahájit školní rok? Novou slovní zásobou

02.09.2014

Co kdybychom vám zpříjemnili začátek školního roku? Připravili jsme si pro vás nový seriálový slovíčkový speciál. Začínáme právě teď, tématem navýsost aktuálním, slovní zásobou pro školu.

V připravených balíčcích Langevo (pole rostlin) některá školní slovíčka najdete například v kategoriích Vzdělávání a Školní předměty. Jiná si můžete zadat sami a naučit se tak, co sami nejvíc potřebujete.

Dnes jsme pro vás vybrali několik slovíček a frází, se kterými se ve škole můžete setkat velmi často. Zkratka “Br E” znamená, že se výraz používá v britské angličtině, “Am E” naopak, že se používá v americké.

Častá školní slovíčka v angličtině

Jak si rozšířit slovní zásobu o školní slovíčka

 • škola - school
 • vyučovací hodina - class, lesson
 • učitel(ka) - teacher
 • žák - pupil, student
 • školník - janitor (Am E), school caretaker
 • tabule - blackboard, whiteboard
 • aktovka - schoolbag
 • známka (ze zkoušení či písemky) - mark (Br E), grade (Am E)
 • známkování - grading
 • jídelna - canteen, dining hall

Deset frází, které ve škole často uslyšíte

 • Posaďte se! - Sit down, please.
 • Kolikátého je dnes? - What date is it today?
 • Smaž prosím tabuli! - Wipe the board clean, please.
 • Ticho, prosím! - Quiet, please!
 • Neopisujte! - Don’t copy!
 • Žádné podvádění! - No cheating!
 • Zítra máme písemku z dějepisu. - We have a history test tomorrow.
 • Matika mi nejde. - I suck at math.
 • (Vraťte se) zpátky do lavic! - (Go) back to your seats!
 • Prosím, přihlašte se (zvednutím ruky)! - Please raise your hands!

Výrazy, které nenajdete v připravených slovíčkách, si do hry můžete přidat. Načerpejte inspiraci na nová slovíčka a nakrmte svá zvířátka!

Několik zajímavostí

Jak si rozšířit slovní zásobu o školní slovíčka

Možná jste si všimli, že v seznamu chybí některé výrazy, se kterými se u nás můžete ve školním prostředí setkávat běžně. Je to proto, že jde o prostředí velmi osobité, vzdělávací systémy se v různých zemích liší a některé pro nás běžné předměty a jevy nemusí v zahraničí vůbec existovat.

Například taková žákovská knížka. V anglosaských zemích nic takového nemají a pro vysvětlení je třeba volit opis. Občas dochází také k jakýmsi pomocným slovíčkům, kterým někde rozumět mohou a jinde nemusí. Pro žákovskou knížku se tak můžete setkat například s výrazem (Student’s) Record Book.

Dalším zajímavým tématem je školní hodnocení. Zatímco u nás se stále tradičně držíme známek od 1 do 5, za hranicemi se čím dál častěji používá slovní hodnocení nebo procenta. Srovnatelné s našimi číselnými známkami je hodnocení písmeny A-F, jde tedy o šestistupňové známkování. Procenta bývají u známky často uvedena, setkáte se i s kombinacemi se slovním hodnocením.

Určitě vás už také napadlo, jak vlastně oslovovat učitele . My řekneme “paní učitelko” nebo “pane učiteli”. V angličtině učitele oslovujeme pomocí titulu pan, paní, slečna (Mr, Mrs, Miss) s příjmením. Jinou variantou je použít pouze slova Sir (pro pana učitele), Madame (pro paní učitelku) nebo samostatného Miss (pro slečnu učitelku). Stačí ale jednoduché “excuse me”, což je obdoba českého “paní učitelko, prosím, prosím” :-)

Další zajímavá slovíčka:

 • omluvenka - exeat (Br E)
 • tahák - cheat sheet, crib sheet

Jaké užitečné školní fráze a slovíčka znáte v jazyce, který se učíte? Máte nějaké zajímavé zkušenosti ze školy v zahraničí? Víte o nějakých kuriozitách? Nestyďte se a podělte se v komentářích.

Komunita na facebooku