23 Čvc, 2024

Pěstuj své znalosti Jak funguje opakování slovíček v Langevo

Možná jste si již položili otázku, jak často se vám ukazují slovíčka v Langevo. Jsou to jen náhodná čísla? Nejsou. Vycházíme z vědeckých poznatků o lidské paměti.

V tomto článku si postupně vysvětlíme:

  1. Jak se počítá interval pro další zopakování slovíčka
  2. Kdy se započítávají odpovědi v testu
  3. Za co se v Langevo získávají body
  4. Jakou použít strategii učení, abyste získali co nejvíce bodů

Interval pro zopakování slovíčka

Při opakování kartiček vycházíme z takzvané Ebbinghausovy křivky zapomínání. Slovíčko se vám znovu ukáže tehdy, než jej stačíte znovu zapomenout, na základě toho, jak jste jej uměli.

Základní jednotkou je pro nás třetina dne, tedy 8 hodin. Pokud slovíčko zodpovíte hned napoprvé správně, další opakování vás čeká po uplynutí právě této doby. Po každém úspěšném zopakování se doba zdvojnásobí (16, 32, 64, 128 hodin atd.).

Když ve slovíčku uděláte při zkoušení chybu, můžete se z něj vyzkoušet prakticky okamžitě, ale doba pro další opakování (po příštím úspěšném testu) se zkrátí na polovinu. Nejkratší interval pro vracení karty jsou 2 hodiny.

Když se budete učit slovíčka, která jsou již naučená (nová úroda ještě nedozrála), získáte za každou správnou odpověď právě 1 surovinu. Původní interval pro zkoušení se nezdvojnásobí, pouze se posune doba, kdy bude třeba se ze slovíček znovu vyzkoušet. Pokud slovíčko neumíte, interval už se nekrátí.

další opakování po úspěšném testu
8 hodin
16 hodin
32 hodin (1,5 dne)
64 hodin (2,6 dne)
128 hodin (5,3 dne)
další opakování po neúspěšném testu
4 hodiny
2 hodiny
2 hodiny

Kdy se mi odpovědi započítávají?

Odpovědi se vyhodnocují a ukládají až po dokončení testu. Pokud zkoušení předčasně ukončíte, odpovědi se nezapočítají a nedostanete za ně ani žádné suroviny.

Na konci každého testu pak vidíte výčet slovíček, ve kterých jste chybovali, a počet surovin, které získáváte.

Ztratíte-li při zkoušení všechny životy, test se ukončí dříve. V takovém případě se interval pro zopakování slovíčka nemění.

Jak získat co nejvíce surovin

V políčku získáte vždy tolik surovin, které dává daná plodina nebo zvíře. Na první pohled se tedy zdá, že počet získaných surovin nelze nijak ovlivnit. Přeci jen ale existuje jeden velice účinný způsob, jak si polepšit.

Podle čeho se vlastně určuje hodnota surovin tehdy, když se zkoušíte ze všech slovíček pomocí domečku? Většinou v něm míváte políčka nejrůznějších hodnot. Souhrnné testy bývají nejobtížnější, protože máte stále pouhé tři životy často na větší objem otázek. Podaří-li se vám test dokončit, jste proto odměněni – za každou správnou odpověď z našich slovíček získáváte hodnotu vaší nejlepší rostliny, za každou správnou odpověď z vlastních slovíček dostáváte hodnotu surovin vašeho nejlepšího zvířete. A pozor – jako rostliny a zvířata se počítají i příslušná magická políčka!

Stav surovin, které získáte při úspěšném složení testu, vidíte ve spodní části obrazovky zkoušení.

V neúspěšném testu můžete použít diamant pro získání dalšího života a prodloužení zkoušení.

Jak získávám body

Body se v Langevo získávají za:

  • úspěšné testy
  • nákup políček
  • prodej surovin (čím výhodnější prodej, tím více bodů)

Kdy je výhodné učit se slovíčka, abyste získali co nejvíce bodů?

Nejvíce bodů získáte za slovíčko tehdy, když je “zralé”. Po uzrání (vypršení času do dalšího zkoušení) takto zůstane po 24 hodin. Stav poznáte podle toho, že máte políčko graficky v nejplodnějším stavu. Necháte-li 24 hodin od uzrání uplynout, začnou plodiny zahnívat, ovce zarůstat a podobně. Počet získaných bodů bude o něco nižší. Nejnižší počet bodů získáváte při zkoušení již naučených slovíček (zkuste schválně místo zralých rajčat sklidit květy a udělat si z nich šopský salát!). Body se také přidělují podle typu testu. Pomoci vám může následující bodovací tabulka:

doba zopakování
typ testu opakování v nejvhodnější době, před zapomenutím (čas sklizně) opožděné opakování (přezrálá úroda) opakování dopředu (nezralá úroda)
výběr z možností +5 +3 +1
překlad do prvního jazyka (psaní) +7 +4 +1
poslech (diktát) +10 +5 +1
překlad do cílového jazyka (psaní) +10 +5 +1

Pokud vás tedy někdo předběhl v žebříčku, dnes jste se dozvěděli, jak mu to pěkně vrátit. Nejlepším receptem samozřejmě je být v Langevo co nejaktivnější – nakupovat políčka, učit se a prodávat suroviny. Odměnou vám bude nejen více bodů, ale také širší znalosti v jazyce, který se učíte.